główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz: Wiesław Argalski
Pobierz: Zbigniew Frygier
Pobierz: Sławomir Kalinowski
Pobierz: Dariusz Lidak
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Anna Raszkowska
Pobierz: Jerzy Sitkiewicz
Pobierz: Mirosław Stogowski
Pobierz: Michał Straus
Pobierz: Andrzej Turowski
Pobierz: Lech Wybult
Pobierz: Radosław Zabłotny
Pobierz: Mirosław Zieliński
artykuł nr 2

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Pobierz: Mariola Bejger
Pobierz: Stanisław Kosakowski
Pobierz: Jolanta Nadolska
Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz: Krzysztof Szymański
Pobierz: Wiesława Zalewska
artykuł nr 3

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy
Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz: Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz: Danuta Draszba
Pobierz: Kamil Durszlewicz
Pobierz: Renata Kwiatkowska
Pobierz: Tadeusz Ratkowski
Pobierz: Krzysztof Tyburski
Pobierz: Joanna Uzdowska