główna zawartość
artykuł nr 1

ważne informacje 500+

Program „500+” 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ mogą Państwo składać od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. również w wersji papierowej.

UWAGA. Od 1 lipca 2019 r. można składać wniosek na wszystkie dzieci do 18 r.ż., które mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. (w jednym wniosku). W przypadku złożenia wniosku po 30 września 2019 r. wnioskodawca traci prawo do wyrównania świadczenia 500+ za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski papierowe dostępne będą w GOPS Świedziebnia po 15 lipca 2019 r. Można je również pobrać i wydrukować z poniższych załączników.

artykuł nr 2

jak złożyć elektroniczny wniosek o "500+" oraz lista banków

artykuł nr 3

plakat 500+

 

artykuł nr 4

Wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń 500+ oraz  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach:


Listopad  2018R.


- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 listopada 2018r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 listopada 2018r.

 

Grudzień  2018R.


- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 18 grudnia 2018r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 19 grudnia 2018r.

 

 

Styczeń  2019R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 28 stycznia 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 29 stycznia 2019r.

  

Luty  2019R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 luty 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 luty 2019r.

 

Marzec  2019R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 marca 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 marca 2019r.

  

Kwiecień 2019R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 kwietnia 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 kwietnia 2019r.

 

 

Maj  2019R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 maja 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 maja 2019r.

 

Czerwiec  2019R.


- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 czerwca 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26czerwca 2019r.


Lipiec  2019R.


- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 lipca 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 lipca 2019r.

 

Sierpień 2019R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 sierpnia 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 sierpnia 2019r.

 

Wrzesień 2019R.


- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 września 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 września 2019r

 

Październik  2019R.


- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 28 października 2019r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 29 października  2019r

 

 

 

 

 
 

 

artykuł nr 5

Program Rodzina 500+ (2018/2019)

Do realizacji programu Rodzina 500 plus w Gminie Świedziebnia został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wnioski o wypłatę świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r. w pokoju nr 15 (I piętro Świadczenia rodzinne), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku złożenia wniosku przez osobę posiadającą gospodarstwo rolne rozpatrzenie wniosku nastąpi po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, co następuje nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Program „ Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.  2017, poz. 1851 z późn. zm.) z pomocy skorzystają rodzice i opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia. 

Świadczenie wychowawcze zgodnie z wymienioną przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko (bez względu na posiadany dochód na osobę w rodzinie) oraz na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto oraz w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1200 zł  netto na osobę w rodzinie.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 500 zł netto na każde uprawnione dziecko.

Dodatkowe informacje, poradnik dla rodzin  można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/