główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:  Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz: Wiesław Argalski
Pobierz: Zbigniew Frygier
Pobierz: Sławomir Kalinowski
Pobierz: Dariusz Lidak
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Anna Raszkowska
Pobierz: Jerzy Sitkiewicz
Pobierz: Mirosław Stogowski
Pobierz: Michał Straus
Pobierz: Andrzej Turowski
Pobierz: Lech Wybult
Pobierz: Radosław Zabłotny
Pobierz: Mirosław Zieliński
artykuł nr 2

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK - URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Pobierz:  Szymon Zalewski - Wójt Gminy Świedziebnia
Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz: Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz: Jadwiga Borkowska
Pobierz: Danuta Draszba
Pobierz: Renata Kwiatkowska
Pobierz: Zbigniew Lutowski
Pobierz: Tadeusz Ratkowski
Pobierz: Krzysztof Tyburski
Pobierz: Mariola Bejger
Pobierz: Stanisław Kosakowski
Pobierz: Jolanta Nadolska
Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz: Krzysztof Szymański
Pobierz: Wiesława Zalewska

 

artykuł nr 3

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 

Szymon Zalewski - Wójt Gminy
 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz: Wiesław Argalski
Pobierz: Zbigniew Frygier
Pobierz: Sławomir Kalinowski
Pobierz: Dariusz Lidak
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Anna Raszkowska
Pobierz: Jerzy Sitkiewicz
Pobierz: Mirosław Stogowski

Pobierz:

Michał Straus
Pobierz: Andrzej Turowski
Pobierz: Lech Wybult
Pobierz: Radosław Zabłotny
Pobierz: Mirosław Zieliński

 

artykuł nr 4

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA 2 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM KADENCJI

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 

Szymon Zalewski - Wójt Gminy
 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Kazimierz Bejger - Przewodniczący Rady
Pobierz: Jarosław Cyrankowski
Pobierz: Heronim Fijałkowski
Pobierz: Zbigniew Frygier
Pobierz: Sławomir Gulczyński
Pobierz: Dorota Kopczyńska
Pobierz: Jan Magalski
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Julian Rupiński

Pobierz:

Michał Straus
Pobierz: Andrzej Turowski
Pobierz: Marek Wiśniewski
Pobierz: Lech Wybult
Pobierz: Mirosław Zieliński