główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Kazimierz Mirosław Bejger - Przewodniczący Rady Gminy
Pobierz: Jarosław Maciej Cyrankowski
Pobierz: Heronim Fijałkowski
Pobierz: Zbigniew Franciszek Frygier
Pobierz: Sławomir Gulczyński
Pobierz: Dorota Kopczyńska
Pobierz: Jan Magalski
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Julian Rupiński
Pobierz: Michał Straus
Pobierz: Andrzej Turowski
Pobierz: Marek Wiśniewski
Pobierz: Lech Wybult
Pobierz: Mirosław Zieliński
artykuł nr 2

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy
Pobierz:  Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz: Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz:

Jadwiga Borkowska

Pobierz: Danuta Draszba
Pobierz: Renata Kwiatkowska
Pobierz: Zbigniew Lutowski
Pobierz: Tadeusz Ratkowski
Pobierz: Krzysztof Tyburski
Pobierz: Mariola Bejger
Pobierz: Stanisław Kosakowski
Pobierz: Jolanta Nadolska
Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz: Krzysztof Szymański
Pobierz: Wiesława Zalewska