główna zawartość
artykuł nr 1

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY PN. JESTEŚMY AKTYWNI

 
 
 
W dniu 13 grudnia 2011r. roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła cel główny oraz cele szczegółowe projektu, sposób realizacji zamierzonych działań, a także osiągnięte rezultaty w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto podziękowała wszystkim osobom będącym realizatorami projektu, w szczególności Jerzemu Witkowskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy za owocną współpracę, przyjazną atmosferę podczas zajęć dla osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast Beneficjentom życzyła, aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i lepszego w życiu.
  W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Dyrektora Pana Jerzego Witkowskiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele RCKUiP tj. Pani Jolanta Mączkowska oraz Arkadiusz Kosiorowski. Pani Jolanta, stwierdziła iż na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Beneficjentów oraz ich profesjonalne podejście do projektu. Pogratulowała ukończenia wybranych szkoleń oraz kursów, czego rezultatem może być zwiększenie ich szans na otwartym rynku pracy.
Następnie w imieniu Wójta Gminy Świedziebnia głos zabrała Ewa Szymańska – Sekretarz Gminy. Życzyła, aby zdobyte przez uczestników projektu nowe wiadomości i umiejętności, ich włożony trud i wysiłek stał się miernikiem osiągnięcia sukcesu zawodowego i społecznego.
Po krótkich przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje podczas udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni”.
Konferencję zakończyła wymiana doświadczeń, dyskusja nad planami na przyszłość oraz pamiątkowe zdjęcie.

Projekt "JESTEŚMY AKTYWNI" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

 

artykuł nr 3

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY PN. JESTEŚMY AKTYWNI

 

W dniu 31 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości, przedstawiła cel główny, cele szczegółowe oraz  personel zaangażowany  w  realizację projektu „Jesteśmy aktywni”. Ponadto poinformowała, że Projekt obejmuje cykl kursów i szkoleń, których celem jest aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna Beneficjentów. Poinformowała także, jakie formy wsparcia zostaną przeprowadzone dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu:

-zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, wykwalifikowaną pielęgniarką
-warsztaty komunikacji interpersonalnej, trening asertywności oraz zajęcia z osobą kreującą wizerunek
-kurs ABC przedsiębiorczości
-kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
-podstawowy kurs księgowości
-podstawowy kurs fryzjerski
- kurs szwaczki
-kurs obsługa komputera z Internetem
-kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych
-kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych
-kurs szkoła rodzica
-wyjazd integracyjny
W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście. Jerzy Witkowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, który w bieżącym roku będzie realizatorem w/w szkoleń. Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu gorąco zachęcał  Beneficjentów do czynnego udziału  w projekcie oraz życzył wytrwałości i ukończenia wybranych szkoleń oraz warsztatów, czego rezultatem może być zwiększenie przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu  szans na otwartym rynku pracy. 
Następnie w imieniu Wójta Gminy Świedziebnia głos zabrała Ewa Szymańska – Sekretarz Gminy. Życzyła, aby Beneficjenci poprzez uczestnictwo w projekcie zdobyli nowe wiadomości i umiejętności, aby dołożyli wszelkich starań  do  osiągnięcia sukcesu zawodowego i społecznego. 
Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie materiałów promocyjnych dla każdego z uczestników  tj.  długopisów, notesów i teczek. Konferencję zakończyła dyskusja.

 

Projekt "JESTEŚMY AKTYWNI" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

artykuł nr 4

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W 2011 ROKU

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - GADŻETÓW

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

artykuł nr 5

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI

Pobierz:    Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz:   Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PLAKATÓW PROMUJĄCYCH

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz:   Wzór umowy

 

Dostępne kategorie:
Aktualności