główna zawartość
artykuł nr 1

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz:    Ankieta rekrutacyjna - wstępna
Pobierz:    Ankieta rekrutacyjna - ostateczna
Pobierz:    Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Pobierz:    Oświadczenie o stanie majątkowym
Pobierz:    Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Pobierz:    Kontrakt socjalny
Pobierz:    Załącznik do kontraktu socjalnego - oświadczenie
Pobierz:    Umowa dla uczestników PAL
Pobierz:    Wniosek o przyznanie zasiłku celowego
Pobierz:    Oświadczenie o żwrocie kosztów uczestnictwa w projekcie w przypadku   rezygnacji