główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobierz:   Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Jesteśmy aktywni"
Pobierz:   Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w sprawie uchwalenia Regulaminu Rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach realizacji projektu "Jesteśmy aktywni"
Pobierz:  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.