główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania o cenę na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych oraz warsztatów dla osób bezrobotnych, biorących udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn: Jesteśmy aktywni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pobierz: Informacja o wyboorze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania o cenę na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych oraz warsztatów dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn. "Jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu "JESTEŚMY AKTYWNI".

 

 

 

 

 

GMINA ŚWIEDZIEBNIA
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.
„JESTEŚMY  AKTYWNI”
 
 
  W związku z realizacją projektu systemowego w 2010 roku pn. „JESTEŚMY AKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni zaprasza zainteresowane osoby do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagających kompleksowego wsparcia.
  Projekt obejmuje cykl szkoleń i warsztatów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa Beneficjentów.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
-zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pielęgniarką
-warsztaty komunikacji interpersonalnej, trening asertywności oraz zajęcia z osobą kreującą wizerunek
-kurs ABC przedsiębiorczości
-kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych
-podstawowy kurs komputerowy
-podstawowy kurs fryzjerski
-kurs obsługa komputera z Internetem
-kurs opiekunki osób starszych i dzieci
-kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych
-kurs pracownika robót wykończeniowych w budownictwie
-kurs szkoła rodzica
-warsztaty kulinarne.
 
Proces rekrutacyjny uczestników potrwa do końca maja 2010r.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie systemowym zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świedziebni, pok. nr 11. 
 
 
 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego