główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2009 roku
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2009 roku
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2009 roku
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w okresie do 31.12.2009 r.