główna zawartość
artykuł nr 21

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. JANOWO

Pobierz: Decyzja o warunkach zabudowa -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janowo
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pobierz: Formularz A - budowa sieci wodociągowej
Pobierz: Obwieszczenie -budowa sieci wodociągowej
artykuł nr 22

2006 ROKPRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ JANOWO, MEŁNO (BRODNICZKA)

Pobierz: Formularz A- spis kart informacyjnych - przebudowa -modernizacja drogi gminnej Janowo, Mełno (Brodniczka)
Pobierz: Obwieszczenie obejmujące przebudowę-modernizację drogi gminnej Janowo,Mełno (Brodniczka)
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia przebudowa-modernizacja drogi gminnej Janowo,Mełno (Brodniczka)
artykuł nr 23

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA, MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Pobierz: Rozbudowa i modernizacja masarni w Świedziebni
Pobierz: Budowa Stacji Autogazu
Pobierz: Podpiętrzenie jeziora Księte
Pobierz: Informacja dot. podpiętrzenia jeziora Księte
Pobierz: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pobierz: Formularz A-spis kart informacyjnych