główna zawartość
artykuł nr 11

2009 ROK

Pobierz: Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Świedziebni

Pobierz:

Wydanie decyzji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego pn. ,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Granaty na działce nr 38 obręb geodezyjny Granaty gm. Świedziebnia.
Pobierz:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 38 obręb geodezyjny Granaty, położonej w miejscowości Granaty gm. Świedziebnia"

Pobierz:    Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie słupa linii napowietrznej oraz budowy odcinka linii kablowej w miejscowości Świedziebnia .
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającej na wymianie słupa linii napowietrznej oraz budowy odcinka linii kablowej w miejscowości Świedziebnia .
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 080913C w miejscowości Zasady Nowe - Zasady Stare obręb Zasady Nowe działka nr 109, 338, obręb Zasady Stare działka nr 335 gmina Świedziebnia 
artykuł nr 12

2008 ROK

Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na projektowaną zmianę linii energetycznej i montaż transformatora w m. Księte
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji oraz demontażu części linii energetycznej w Księtem
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym p.n. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rokitnica Wieś gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-oświetlenie uliczne w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-oświetlenie uliczne w Świedziebni (2)
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -oświetlenie uliczne w Janowie
Pobierz: Obwieszczenie - woda - decyzja środowiskowa
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie uliczne Świedziebnia 1
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie uliczne Świedziebnia 2
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie uliczne Janowo 1
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na przebudowę sieci wodociągowej w Rokitnicy Wsi
Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej ze złączami zintegrowanymi w miejscowości Świedziebnia

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej w miejscowości Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej w miejscowości Świedziebnia i Rokitnica Nowa
artykuł nr 13

OŚWIETLENIE ULICZNE

Świedziebnia, 2007 – 09 – 14 .
Nr 7331 – 44 – 2007

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świedziebnia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 , z późn. zm) . zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 14 września 2007 roku wydana została decyzja Nr 7331 – 44 – 2007 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia , pokój nr 2 w godzinach od 8 00 do 14 00 . Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt
/-/ Jacek Tyburski
Świedziebnia, 2007 – 09 – 14 .
Nr 7331 – 45 – 2007

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świedziebnia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 , z późn. zm) . zawiadamiam strony postępowania że w dniu 14 września 2007 roku wydana została decyzja Nr 7331 – 45 – 2007 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia , pokój nr 2 w godzinach od 8 00 do 14 00 . Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt
/-/ Jacek Tyburski

Pobierz: Obwieszczenie-przebudowa linii napowietrznej
Pobierz: Obwieszczenie linia energetyczna
artykuł nr 14

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Pobierz: Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2007 roku
artykuł nr 15

KSZTAŁTOWANIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I PODŁUŻNEGO ORAZ PRZEBUDOWA I NAPRAWA BUDOWLI NA RZECE OKALEWKA GM. SKRWILNO, ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Obwieszczenie z dnia 22 maja 2007 roku
Pobierz: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
Pobierz: Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zmianie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pobierz: Decyzja środowiskowa zmiana
Pobierz: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego