logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo lokalne / Zagospodarowanie przestrzenne
1.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-16 12:16

rejestr zmian publikacji »

2.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Świedziebnia i części wsi Ostrów.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Świedziebnia nr XV/59/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Świedziebnia i części wsi Ostrów, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia, pokój nr 2 w godz. od 8.00 do 15.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia , w sali nr 10, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2006 r.


Wójt Gminy Świedziebnia

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2008-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-11 19:03

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj