główna zawartość
artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz: Podatek rolny
Pobierz: Podatek od nieruchomości
Pobierz: Podatek od posiadania psów
Pobierz: Opłaty za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków
Pobierz: Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku