główna zawartość
artykuł nr 1

2017 rok

Pobierz: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku
Pobierz: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
artykuł nr 2

2015 rok

Pobierz: Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/defizycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.
artykuł nr 3

2014 rok

Pobierz: Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2014 r.
Pobierz:

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2014 r.

artykuł nr 4

2011 rok

Pobierz: Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2011 r.

 

artykuł nr 5

2010

Pobierz:  Informacja z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za I kwartał 2010 r.
Pobierz:  Informacja z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za II kwartał 2010 r.
Pobierz: Informacja z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za III kwartał 2010 r.