główna zawartość
artykuł nr 1

2019 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2019 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz:Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2019 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku
Pobierz:

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 2

2018 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2018 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych
Pobierz:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Pobierz: Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 3

2017 ROK

Pobierz: Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2017 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2017 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 4

2016 ROK

Pobierz: Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pobierz: Załącznik Nr 1
artykuł nr 5

2014 ROK

Pobierz: Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014 roku
Pobierz:

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

Pobierz: Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r.
Pobierz: Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2014 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Pobierz: Załącznik nr 1