główna zawartość
artykuł nr 1

2022 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia za I półrocze 2022 roku
Pobierz:Załącznik  nr  1  –  Plan  i  wykonanie  dochodów  budżetu  Gminy  Świedziebnia  na  dzień
30.06.2022 r.
Pobierz:Załącznik  nr  2  –  Plan  i  wykonanie  wydatków  budżetu  Gminy  Świedziebnia  na  dzień
30.06.2022 r.
Pobierz:Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Świedziebnia na dzień
30.06.2022 r.
Pobierz:Załącznik  nr  4  –  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy  Świedziebnia  –  realizacja  na dzień 30.06.2022 r. 

 

artykuł nr 2

2021 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia za I półrocze 2021 roku
Pobierz: Załącznik  nr  1  –  Plan  i  wykonanie  dochodów  budżetu  Gminy  Świedziebnia  na  dzień
30.06.2021 r.
Pobierz: Załącznik  nr  2  –  Plan  i  wykonanie  wydatków  budżetu  Gminy  Świedziebnia  na  dzień
30.06.2021 r.
Pobierz: Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Świedziebnia na dzień
30.06.2021 r.
Pobierz: Załącznik  nr  4  –  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy  Świedziebnia  –  realizacja  na dzień 30.06.2021 r. 

 

artykuł nr 3

2020 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za I półrocze 2020 roku
Pobierz:Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30 czerwca 2020 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30  czerwca 2020 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2020 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Świedziebnia w I półroczu 2020 roku 
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia w I półroczu 2020 roku

 

artykuł nr 4

2019 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2019 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz:Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2019 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku
Pobierz:

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 5

2018 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2018 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych
Pobierz:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Pobierz: Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej