główna zawartość
artykuł nr 1

2020 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za I półrocze 2020 roku
Pobierz:Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30 czerwca 2020 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30  czerwca 2020 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2020 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Świedziebnia w I półroczu 2020 roku 
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia w I półroczu 2020 roku

 

artykuł nr 2

2019 ROK

Pobierz:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2019 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.
Pobierz:Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2019 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku
Pobierz:

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 3

2018 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2018 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych
Pobierz:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Pobierz: Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 4

2017 ROK

Pobierz: Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2017 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2017 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

artykuł nr 5

2016 ROK

Pobierz: Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30 czerwca 2016 r.
Pobierz: Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pobierz: Załącznik Nr 1