główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

Pobierz:

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008 r.

Pobierz:

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r.

Pobierz: Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Sprawozdanie z wykonania inwestycji w okresie do 31.12.2008 r.

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
artykuł nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14.03.2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2006 roku.
artykuł nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania inwestycji.
artykuł nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK

Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.
artykuł nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2003 rok.