główna zawartość
artykuł nr 1

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
  

 

artykuł nr 2

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą „Zasadki PV I” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii w miejscowości Zasadki, obręb Zasadki, na dz. o nr ewid. 198/1, 202/1, 203/1, 216/1 oraz 228/2, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą Zasadki PV I” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii w miejscowości Zasadki, obręb Zasadki, na dz. o nr ewid. 198/1, 202/1, 203/1, 216/1 oraz 228/2, gmina Świedziebnia, powiat
brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

  

 

artykuł nr 3

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia
  

 

artykuł nr 4

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 - położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 - obręb Zasady, gm. Świedziebni

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni
  

 

artykuł nr 5

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Pobierz:Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia