główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2022 rok

Pobierz:Uchwała Nr XXV/151/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok
Pobierz: Uchwała Nr 6/DPR/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świedziebnia na 2022 rok
Pobierz:Uchwała Nr 17/D/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia