główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych

Pobierz:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia wg uchwały nr XXII/134/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2021 r.
Pobierz:Załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia
Pobierz:Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia
Pobierz:Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia
Pobierz:Prognoza skutków finansowych

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia.

artykuł nr 4

Materiały geodezyjne-pliki gml