główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA 2006 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pobierz: Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/93/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27.03.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 10/2006 zmieniające uchwałę Nr XXVI/93/2006 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2006 zmieniające uchwałę Nr XXVI/93/2006 Rady Gmina Świedziebnia z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej.