główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA 2005 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 2 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 11 marca 2005 roku zmnieniające uchwałę nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 roku zmnieniające uchwałe nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok przyjętego zarządzeniem Nr 2/2005 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 9 maja 2005 rokuzmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie nr 8 z dnia 30 maja 2005 roku zmieniające uchwałę Nr 19/70/2005 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 2/2005 z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 13 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz: Zarządzenie nr 15/2005 z dnia 5 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 7 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 13 września 2005 roku zmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Swiedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz: Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 19 września 2005 roku sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenia Nr 20/2005 z dnia 19 wrzesnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 19 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 19 wrzesnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 22/A/2005 z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005r przyjętego zarządzeniem Nr 2/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 28 września zmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 4 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 20 października 2005 roku zmieniające uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d.pomoru drobiu.
Pobierz: Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2005 z dnia 28 września 2005 r. (pdf) 62 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2005 z dnia 16 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2005 z dnia 16 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2005 z dnia 16 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2005 z dnia 16 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2005 z dnia 13 września 2005 r. (doc) 37 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2005 z dnia 13 września 2005 r. (pdf) 76 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 z dnia 5 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 2 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 2 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 2 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 2 września 2005 r. (doc) 24 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (xls) 39 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (pdf) 61 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (pdf) 57 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2005 z dnia 30 maja 2005 r. (pdf) 72 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2005 z dnia 30 maja 2005 r. (pdf) 58 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. (pdf) 73 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. (doc) 184 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 r. (pdf) 65 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 r. (pdf) 58 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (pdf) 68 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (pdf) 58 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2005 z dnia 4 marca 2005 r. (xls) 39 KB