główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2021 rok

Pobierz:

Uchwała Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok

Pobierz:Uchwała Nr 15/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 15/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034
Pobierz: Uchwała Nr 13/DPR/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świedziebnia na 2021 rok
Pobierz: Uchwała Nr 13/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2021-2034
Pobierz: Uchwała Nr 12/D/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok