główna zawartość
artykuł nr 1

Podatki i opłaty - 2021 rok

Pobierz:Uchwała Nr XVII/93/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz:Uchwała Nr XVII/94/2020 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz:Uchwała Nr XVII/95/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz:Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz: Decyzja GD.RZT. 70.124.94.2021/D.DW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świedziebnia na okres 3 lat
Pobierz: Uchwała Nr XXI/129/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia