główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA 2004 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 31 marca 2004 roku zmieniające Uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 5A/2004 z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 11 czerwca 2004 roku zmieniające uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Gimnazjum w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2004 Wójta Gminy Świedziebnia dnia 31 marca 2004 r.
Pobierz: Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 26 lipca 2004 roku zmieniające Uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz:
Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pobierz: Zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku zmieniające Uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 16 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 16 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 23/2004 z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2004 Wójta Gminy Świedziebnia dnia 31 marca 2004 r.
Pobierz: Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 25 października 2004 roku zmieniające Uchwałę Nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.
Załączniki:
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. (doc) 35 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. (doc) 251 KB
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2004 z dnia 25 października 2004 r. (doc) 46 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2004 z dnia 25 października 2004 r. (pdf) 73 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2004 z dnia 25 października 2004 r. (pdf) 62 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2004 z dnia 14 października 2004 r. (doc) 186 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. (pdf) 73 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. (pdf) 61 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. (doc) 27 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. (doc) 30 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. (pdf) 71 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. (pdf) 59 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. (doc) 58 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. (doc) 42 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5A/2004 z dnia 20 maja 2004 r (doc) 23 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5A/2004 z dnia 20 maja 2004 r (doc) 23 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5A/2004 z dnia 20 maja 2004 r (doc) 23 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5A/2004 z dnia 20 maja 2004 r (doc) 24 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2004 z dnia 31 marca 2004 r. (doc) 133 KB
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2004 z dnia 31 marca 2004 r. (doc) 38 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2004 z dnia 31 marca 2004 r. (doc) 43 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2004 z dnia 31 marca 2004 r. (doc) 42 KB