główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA 2003 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 1/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 2/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli.
Pobierz: Zarządzenie Nr 3/2003 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Pobierz: Zarządzenie Nr 4/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2003 z dnia 30 maja w sprawie powołania zastępcy wójta.
Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2003 z dnia 11 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 8/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 9/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 10/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 11/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Gimnazjum w Świedziebni.
Pobierz: Zarządzenie Nr 12/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Janowie.
Pobierz: Zarządzenie Nr 13/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dzierznie.
Pobierz: Zarządzenie Nr 14/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 15/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 17/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 18/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 19/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 20/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 22/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 23/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 24/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 25/2003 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 26/2003 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 27/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 29/2003 z dnia 30 września 2003 r.zmieniające uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Pobierz: Zarządzenie Nr 30/2003 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 31/2003 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pobierz: Zarządzenie Nr 32/2003 z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 listopada 2003r. Sporządzenie Spisu z Natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu, księgozbioru, wartości niematerialnych i prawnych.
Pobierz: Zarządzenie Nr 34/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.