główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz:Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy  Świedziebnia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Pobierz:Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2019 r.
Pobierz: Załącznik Nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2019 rok