główna zawartość
artykuł nr 1

Podatki i opłaty - 2020 rok

Pobierz:

Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Pobierz:Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz:Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz:

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia