główna zawartość
artykuł nr 1

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

artykuł nr 2

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 4 GRUDNIA 2019 R.

artykuł nr 3

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

artykuł nr 4

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA X SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 R.

artykuł nr 5

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA IX SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 14 SIERPNIA 2019 R.

Pobierz:Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Gminy 
Pobierz:Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli