główna zawartość
artykuł nr 1

Pobierz: Podatek rolny
Pobierz: Podatek od nieruchomości
Pobierz: Podatek od środków transportowych
Pobierz: Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Pobierz: Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia