główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świedziebnia na 2019 rok

Pobierz:Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr 11/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 11/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028
Pobierz:Uchwała Nr 15/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2028