główna zawartość
artykuł nr 1

Pobierz: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w 2017 roku
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2017 r.
Pobierz: Załącznik Nr 4 Informacje o stanie mienia komunalnego - 2017 rok

 

Pobierz: Uchwała Nr 1/S/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy