główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXVII DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXVII/128/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXVII/129/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2018-2027
Pobierz: Uchwała Nr XXVII/130/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXVII/130/2017
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXVI DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXVI/118/2017 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/119/2017 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/120/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/121/2017 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/122/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/123/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/124/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/125/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/126/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz: Uchwała Nr XXVI/127/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXV DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXV/112/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
Pobierz: Uchwała Nr XXV/113/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
Pobierz: Uchwała Nr XXV/114/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr XXV/115/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie
Pobierz: Uchwała Nr XXV/116/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz: Uchwała Nr XXV/117/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia na lata 2017 - 2022
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXV/117/2017

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXIV DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXIV/111/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXIII DNIA 31 LIPCA 2017 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXIII/110/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok