główna zawartość
artykuł nr 1

Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2015 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2015 r.
Pobierz: Załącznik Nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2015 rok

 

Pobierz: Uchwała Nr 2/S/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy