główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2016 rok

Pobierz: Uchwała Nr XI/49/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
 
Pobierz: Uchwała Nr 1/P/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2016 rok
Pobierz: Uchwała Nr 1/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026
Pobierz: Uchwała Nr 1/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia
 
Pobierz: Uchwała Nr 3/D/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania defisytu budżetu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 4/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świedziebnia.