główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR IV DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie przystapienia gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ".
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR III DNIA 15 GRUDNIA 2006 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr III/6/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie podatku od posiadania psów.
Pobierz: Uchwała Nr III/9/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
Pobierz: Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
Pobierz: Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Świedziebnia położonej w miejscowości Grzęby.
Pobierz: Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI NR II DNIA 5 GRUDNIA 2006 ROKU

artykuł nr 4

********************************* KADENCJA 2006-2010 *********************************UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR I DNIA 27 LISTOPADA 2006 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
Pobierz: Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Pobierz: Uchwała Nr I/3/200 w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Pobierz: Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIX DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXIX/102/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/93/2006 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXIX/103/2006 Rady Gminy Świedziebnia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
Pobierz: Uchwała Nr XXIX/105 Rady Gminy Świedziebnia w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.