główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2014 rok
Pobierz: Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Pobierz: Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Pobierz: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie do 31.12.2014 r.

 

Pobierz: Uchwała Nr 2/S/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

 

Pobierz: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Świedziebnia w 2014 roku