główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXV DNIA 20 GRUDNIA 2005 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXV/89/2005 zmieniająca uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXV/90/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Świedziebnia położonej w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XXV/91/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Świedziebnia położonej w miejscowości Świedziebnia.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIV DNIA 5 GRUDNIA 2005 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXIV/82/2005 zmieniająca uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXIV/83/2005 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XXIV/84/2005 w sprawie uchwalenia "progamu ochrony środowiska gminy Świedziebnia" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla gminy Świedziebnia".
Pobierz: Uchwała Nr XXIV/85/2005 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XXIV/86/2005 w sprawie podatku od posiadania psów.
Pobierz: Uchwała Nr /XXIV/87/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XXIV/88/2005 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIII DNIA 14 LISTOPADA 2005 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXIII/80/2005 zmieniająca uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXIII/81/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świedziebni.
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXII DNIA 10 SIERPNIA 2005 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXII/78/2005 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetowych na 2005 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXII/79/2005 zmieniająca uchwałę Nr XIX/70/2005 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXI DNIA 29 KWIETNIA 2005 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XXI/76/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
Pobierz: Uchwała Nr XXI/77/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.