główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH DOTYCZĄCA ZAOKRĄGLEŃ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Urząd Gminy Świedziebnia informuje, iż z dniem 01.02.2015 r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisów ww. ustawy od dnia 01.02.2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu do pełnego złotego.  

W związku z powyższym dokonując wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od opłaty za miesiąc luty br. należy uiszczać opłatę w wysokości wskazanej poniżej:

 

GOSPODARSTWA ZBIERAJĄCE SELEKTYWNIE

1 – osobowe

10,60 zł

2 – osobowe

19,20 zł

3 – osobowe

25,80 zł

4 – osobowe

30,40 zł

5 – osobowe

34,40 zł

6 – osobowe

38,40 zł

7 – osobowe

42,40 zł

8 – osobowe

46,40 zł

9 – osobowe

50,40 zł

10 – osobowe

54,40 zł

 

 

Osoby, które za miesiąc luty 2015r. dokonały już opłaty za odpady komunalne z zaokrągleniem – uprzejmie prosimy o uzupełnienie brakującej różnicy w opłacie. 

Przepraszamy wszystkich Państwa za powyższe utrudnienia, które wynikają z faktu, iż zmiany w ustawie, o której mowa powyżej wejdą w życie od dnia 1 lutego 2015 r. (Dz.U. z  2015r. poz. 87).

artykuł nr 7

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I kwartał 2015 r.