główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XI DNIA 30 GRUDNIA 2003 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XI/46/2003 zmieniająca uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR X DNIA 4 GRUDNIA 2003 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr X/39/2003 zmieniająca uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok.
Pobierz: Uchwała Nr X/40/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr X/41/2003 w sprawie podatku rolnego.
Pobierz: Uchwała Nr X/42/2003 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr X/43/2003 w sprawie podatku od posiadania psów.
Pobierz: Uchwała Nr X/44/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Pobierz: Uchwała Nr X/45/2003 w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR IX DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr IX/36/2003w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
Pobierz: Uchwała Nr IX/37/2003 zmieniająca uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Pobierz: Uchwała Nr IX/38/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Świedziebnia położonej w miejscowości Świedziebnia
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR VIII DNIA 23 WRZEŚNIA 2003 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr VIII/32/2003 zmieniająca uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Pobierz: Uchwała Nr VIII/33/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku na działce Nr 356, wydzielonego z nieruchomości KW Nr 24190 – WKW Sądu Rejonowego w Brodnicy, położonej w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr VIII/34/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku na działce Nr 356, wydzielonego z nieruchomości KW Nr 24190 – WKW Sądu Rejonowego w Brodnicy, położonej w Świedziebni
Pobierz: Uchwała Nr VIII/35/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w m. Chlebowo, gm. Świedziebnia
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR VII DNIA 30 CZERWCA 2003 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr VII/30/2003 zmieniająca uchwałę Nr V/23/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2003 r.
Pobierz: Uchwała Nr VII/31/2003 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu