główna zawartość
artykuł nr 1

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych IV kwartał

 

 

 

artykuł nr 2

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych III kwartał

artykuł nr 3

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy zaokrąglać

Zgodnie z opinią Ministra Finansów z dnia 17 października 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady RIO Minister Finansów wyjaśnił ostatecznie, że tylko opłaty wprost wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają zasadzie zaokrąglania. Ordynacja podatkowa mówi, że zaokrąglenia nie stosuje się tylko do opłat targowych, miejscowych, uzdrowiskowych i od posiadania psów.

Interpretacja Ministra Finansów

W związku z powyższym od 1 kwietnia br. prosimy o zaokrąglanie miesięcznej stawki opłaty do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

GOSPODARSTWA ZBIERAJĄCE SELEKTYWNIE

Po zaokrągleniu

1 – osobowe

10,60 zł

11,00 zł

2 – osobowe

19,20 zł

19,00 zł

3 – osobowe

25,80 zł

26,00 zł

4 – osobowe

30,40 zł

30,00 zł

5 – osobowe

34,40 zł

34,00 zł

6 – osobowe

38,40 zł

38,00 zł

7 – osobowe

42,40 zł

42,00 zł

8 – osobowe

46,40 zł

46,00 zł

9 – osobowe

50,40 zł

50,00 zł

10 – osobowe

54,40 zł

54,00 zł

 

artykuł nr 4

harmonogram wywozu odpadów II kwartał 2014 r.

artykuł nr 5

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ