logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo lokalne / Gospodarka odpadami komunalnymi / 2014 rok
1.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych IV kwartał

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Bielicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2014-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 13:53

rejestr zmian publikacji »

2.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych III kwartał


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-02 10:03

rejestr zmian publikacji »

3.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy zaokrąglać

Zgodnie z opinią Ministra Finansów z dnia 17 października 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady RIO Minister Finansów wyjaśnił ostatecznie, że tylko opłaty wprost wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają zasadzie zaokrąglania. Ordynacja podatkowa mówi, że zaokrąglenia nie stosuje się tylko do opłat targowych, miejscowych, uzdrowiskowych i od posiadania psów.

Interpretacja Ministra Finansów

W związku z powyższym od 1 kwietnia br. prosimy o zaokrąglanie miesięcznej stawki opłaty do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

GOSPODARSTWA ZBIERAJĄCE SELEKTYWNIE

Po zaokrągleniu

1 – osobowe

10,60 zł

11,00 zł

2 – osobowe

19,20 zł

19,00 zł

3 – osobowe

25,80 zł

26,00 zł

4 – osobowe

30,40 zł

30,00 zł

5 – osobowe

34,40 zł

34,00 zł

6 – osobowe

38,40 zł

38,00 zł

7 – osobowe

42,40 zł

42,00 zł

8 – osobowe

46,40 zł

46,00 zł

9 – osobowe

50,40 zł

50,00 zł

10 – osobowe

54,40 zł

54,00 zł

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-31 14:38

rejestr zmian publikacji »

4.

harmonogram wywozu odpadów II kwartał 2014 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-31 14:34

rejestr zmian publikacji »

5.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Bielicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2014-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 09:49

rejestr zmian publikacji »

6.

Upomnienia za brak opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

 

przypominamy, że 15 grudnia 2013 r. upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał (październik, listopad, grudzień). Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

-       za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

-       za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku;

-       za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

-       za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Opłatę uiszcza się u Sołtysów w drodze inkasa bądź na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Świedziebnia 

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004

 

            Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest pobierana w trybie ordynacji podatkowej, zatem samorząd jest zobowiązany do wszczęcia odpowiedniej procedury windykacyjnej, a po niej egzekucyjnej w przypadku nieodnotowania wpłaty na konto.

            W związku z powyższym do właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2013 r. wysyłane są UPOMNIENIA do uregulowania niezapłaconej należności wraz z dodatkowymi obciążeniami w postaci kosztów upomnienia – 8,80 zł oraz odsetkami jak za zwłokę od zaległości podatkowych.

            W sytuacji nie uiszczenia w/w należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w celu przymusowego ściągnięcia należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 08:40

rejestr zmian publikacji »

7.

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie dla mieszkańców Gminy Świedziebnia w sprawie nieodebranych odpadów lub nieterminowo odebranych odpadów.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 08:50

rejestr zmian publikacji »

8.

Harmonogram wywozu odpadów I kwartał 2014 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:34

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2019 rok
 2018 rok
 2017 rok
 2016 rok
 2015 rok
 2014 rok
 2013 rok
 2012 rok
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia
 Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
wersja do druku drukuj