główna zawartość
artykuł nr 1

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK

Pobierz: Uchwała Nr XXXI/144/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 
Pobierz: Uchwała Nr 14/Dpr/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013 roku.
Pobierz: Uchwała Nr 17/WPF/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013 roku.
Pobierz: Uchwała Nr 17/B/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013 roku.
Pobierz: Uchwała Nr 6/dł/2014 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2014 roku.
Pobierz: Uchwała Nr 4/d/2014 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2014 roku.
Pobierz: Uchwała Nr 36/K/2014 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Świedziebnia.