główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.
Pobierz:

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Pobierz:

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2012 r.

 

Pobierz: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Świedziebnia w 2012 roku