główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2013 rok

Pobierz: Uchwała Nr XXI/103/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
Pobierz: Uchwała Nr 15/B/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 roku
Pobierz: Uchwała Nr 15/WPF/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 roku
Pobierz: Uchwała Nr 18/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2013 r.