główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXXI DNIA 19 grudnia 2013 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXXI/144/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/145/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2014-2026.
Pobierz: Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/145/2013
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/145/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/146/2013 zmieniająca uchwałę XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. 
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/146/2013
Pobierz: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/146/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXXI/147/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr XXXI/147/2013
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXX DNIA 28 listopada 2013 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXX/137/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/137/2013
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/137/2013
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/137/2013
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/137/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXX/138/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XXX/139/2013 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XXX/140/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XXX/141/2013 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr XXX/141/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXX/142/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr XXX/142/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXX/143/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta związaną z dowozem dzieci niepełnosprawnych.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXIX DNIA 30 października 2013 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXIX/136/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
Pobierz: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
Pobierz: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/136/2013
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXVIII DNIA 25 września 2013 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/131/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/131/2013
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/131/2013
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/131/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/132/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/104/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2013-2021.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/132/2013
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/132/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/133/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2014 roku projektu pn. "Przebudowa drogi nr 080904C Rokitnica Nowa (działka nr 231, 216/1, obręb Rokitnica Nowa) na długości 2,555 km, w km 0+002 (skrzyżowanie z drogą nr 1827C) - 2+557 (skrzyżowanie z drogą nr 080945C)" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/134/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świedziebnia a Powiatem Brodnickim w zakresie realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 1837C na odcinku Świedziebnia - Księte.
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/135/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XXVII DNIA 13 sierpnia 2013 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXVII/127/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/127/2013
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/127/2013
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/127/2013
Pobierz: Uchwała Nr XXVII/128/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
Pobierz: Uchwała Nr XXVII/129/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz: Uchwała Nr XXVII/130/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia