główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Pobierz:

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Pobierz:

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Pobierz:

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Nakłady inwestycyjne w okresie do 31.12.2011 r.

Pobierz:

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2011 rok

 

Pobierz: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Świedziebnia w 2011 roku