główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XX DNIA 28 grudnia 2012 r.

Pobierz: Uchwała Nr XX/99/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Świedziebnia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Pobierz: Uchwała Nr XX/100/2012 zmieniająca uchwałę Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr XX/100/2012
Pobierz: Uchwała Nr XX/101/2012 zmieniająca Uchwałę XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
Pobierz: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/101/2012
Pobierz: Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/101/2012
Pobierz: Uchwała nr XX/102/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIX DNIA 21 listopada 2012 r.


Pobierz:
Uchwała Nr XIX/88/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/89/2012 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/90/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/91/2012 w sprawie opłaty targowej.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/92/2012 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr XIX/92/2012 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/93/2012 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia w podatku rolnym użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 4do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 11 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Załącznik nr 12 do uchwały Nr XIX/94/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/95/2012 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/96/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Pobierz: Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Pobierz: Załącznik do uchwały Nr XIX/98/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVIII DNIA 30 października 2012 r.

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/83/2012 w sprawie okręgów wyborczych.
Pobierz: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/83/2012
Pobierz:
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/83/2012
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/84/2012 zmieniająca Uchwałę XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
Pobierz: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/84/2012
Pobierz: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/84/2012
Pobierz: Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/84/2012
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/85/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. a powstają odpady komunalne.
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/86/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pobierz: Uchwała Nr XVIII/87/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVII DNIA 20 września 2012 r.

Pobierz:
Uchwała Nr XVII/77/2012 w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Kłuśno
Pobierz: Uchwała Nr XVII/78/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/79/2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dzierzno.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/80/2012 w sprawie okreslenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/81/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Pobierz: Uchwała Nr XVII/82/2012 zmieniająca Uchwałę XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/82/2012
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/82/2012
Pobierz: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/82/2012


artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVI DNIA 2 sierpnia 2012 r.

Pobierz:

Uchwała Nr XVI/74/2012 w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę
Nr XIV/64/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach.

Pobierz: Uchwała Nr XVI/75/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenie granic ich obwodów.
Pobierz: Uchwała Nr XVI/76/2012 zmieniająca Uchwałę XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
Pobierz: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/76/2012
Pobierz: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/76/2012
Pobierz: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/76/2012
Pobierz: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/76/2012
Pobierz: Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/76/2012