główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2012 rok

Pobierz:

Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Pobierz: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/53/2011
Pobierz: Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/53/2011

 

Pobierz: Uchwała Nr 21/2012 Składu Orzekającego Nr 6Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia.