główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2011 rok

Pobierz: Uchwała Nr 12/2010 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia.

 

Pobierz: Uchwała Nr IV/10/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Pobierz:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/10/2011

Pobierz:

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/10/2011 
Pobierz: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/10/2011
Pobierz: Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/10/2011

 

Pobierz: Uchwała Nr 38/2011 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Świedziebnia na 2011 rok.
Pobierz: Uchwała Nr 48/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świedziebnia.