główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu 
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r.
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu 
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r.
Pobierz:

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2010 r.